Zaufali nam

Hotel Klimczok

Hotel Klimczok - Szczyrk(...) Zrealizowane przez firmę projekty spełniają stawiane przed nimi oczekiwania zarówno od strony czysto kreacyjnej, jak i merytorycznej. Biorąc pod uwagę solidność, terminowość, zaangażowanie oraz kompetencje pracowników (...)
Kierownik Działu Marketingu Hotel "Klimczok" Sp. z.o.o